Afscheid meester Fabriek

Op donderdag 23 februari a.s. neemt onze interim directeur de heer Tseard Fabriek afscheid van c.b.s. “De Burcht”. Met hem hebben we een goede tijd gehad. Daarom willen we hem een feestelijke dag bezorgen. Om 8.30 uur verwelkomen kinderen en ouders hem op het plein. Daarna gaan de kinderen naar de leslokalen om zich voor de laatste keer voor te bereiden op de voorstelling die ze meester om ± 11.00 uur aanbieden in het speellokaal. Tussen de middag blijven alle kinderen op school. De kinderen krijgen een portie patat en drinken. Aansluitend volgt er een bijzondere toneelvoorstelling wederom in het speellokaal. Het einde van dit alles is gepland om 14.15 uur. De kinderen zijn dan vrij.

De receptie voor ouders en belangstellenden is van 14.30 – 16.00 uur in het lokaal van groep 7 en 8. We nodigen u van harte uit!

Meester Peter van Kooten