Het openbaar vervoer

Spijk is altijd al moeilijk bereikbaar geweest. In de vroegste geschiedenis van ons dorp wordt gesproken over een weg van boomstammen. Hierover kon Spijk alleen bereikt worden. Spijk zou daardoor ook een op zich levende gemeenschap zijn geweest.  Een paar jaar terug zijn er een paar vreselijke tunnels geplaatst, een paar schotten erin en we zijn weer afgesneden. Nu dreigen de bussen ons te gaan omzeilen met alle gevolgen van dien. Peter heeft dit prima verwoord.

Nu is het al vaak moeilijk geweest omtrent het openbaar vervoer, zo’n honderd jaar geleden was dit al vaak het onderwerp in de raadsvergaderingen van de toenmalige gemeente Bierum. In 1903 zijn er plannen om de spoorlijn vanaf Roodeschool ( sinds 1893 de noordelijkste spoorlijn ) te verbinden met Delfzijl . Een paar jaar eerder waren er al gesprekken geweest over een eventuele stoomtram. Wethouder Wiertsema zag hier echter niets in, volgens hem waren “ongelukken te vrezen”.

In 1904 wil Appingedam ook meedoen. De raad voelt in meerderheid voor deze plaats. Er wordt een aandelenkapitaal van F50.000,-  beschikbaar gesteld. In 1909 wordt er gepraat over een tramlijn tussen Bierum, Spijk en ’t Zandt. Deze plannen worden al snel van tafel geveegd omdat ze de komst van de spoorlijn zouden doorkruisen.

De rivaliteit tussen Delfzijl en Appingedam wordt groter. Appingedam is bereid om nog eens voor  F100.000,-  aandelen te nemen als Bierum er ook nog voor F200.000,- bijneemt.

In 1918 wordt de plaats voor het station bepaald, deze zou ten oosten van Spijk komen.

We weten nu wel dat er van al deze plannen niet veel terecht gekomen is. De oorzaak is mij niet bekend, waarschijnlijk is deze van financiële aard geweest. In 1921 besluit de gemeente om de DAM ( De Damster Automaatschappij ) een subsidie van F500,- te geven voor een busdienst van drie keer per dag naar Appingedam.

Nu, ruim honderd jaar later staat dit openbaar vervoer weer ter discussie. We hebben dan wel geen spoorlijn, maar wel een trein. Optie?