Kerstliederen op het carillon

Met vreugde liet dhr. Laudy, van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland weten, dat hij op 23.12.2011, het carillon van Spijk weer in het gerede had. Om 23.30U klonken de eerste kerstliedjes over het dorp. Afgesproken is dat de speeltijden van 07.30 tot 22.00 uur zijn, ieder kwartier een lied.
Stichting Dorpsbelangen Spijk is blij dat het dorpsbudget hiervoor ingezet kon worden.

Wij wensen u prettige kerstdagen toe en alle goeds voor 2012!

Gepke van der Leest

Dorpsagenda