De tweede molen van Spijk

Spijk komt voor het eerst in de geschiedschrijving voor in de kronieken van Emmo en Menco, monniken van het klooster Wittewierum. Zij schrijven dat op 18 november 1246  een groot schip afkomstig uit Leeuwarden op de dijk bij Spijk strandde.

De tweede molen van Spijk

De koren- en pelmolen Ceres werd gebouwd in 1839 en kreeg haar naam (naar de godin ) in 1943. Ervoor staat de molenaarswoning, de sarrieshut.

Een sarrieshut was de woning van een ambtenaar, aangesteld door de Staten van de provincie Groningen  (Stad en Lande ). Officieel werd deze woning omschreven als cherchershuis of cherchershut en de ambtenaar had de titel van chercher. Het woord chercher is afgeleid van het Oudfranse woord sarchier, dat belasten betekent. In het Gronings werd de naam al snel verbasterd tot sarries en de cherchershut tot sarrieshut.

In 1855 werd nog een pelmolen gebouwd. Deze molen stond oorspronkelijk als pelmolen in Holwierde, waar deze voor 1828 verrees. In 1852 werd de molen verplaatst naar Winneweer, waar deze een paar jaar dienstdeed als pel- en zaagmolen, alvorens in 1855 te herrijzen in Spijk. Ook hier was de molen geen lang leven beschoren; na een mislukte poging de molen al in 1856 weer te verkopen, werd deze in 1861 verplaatst naar Hornhuizen, waar deze nog tot 1934 dienstdeed als korenmolen onder de naam ‘De Hoop’, waarna de restanten van de molen bij een boeldag werden verkocht.

Deze stellingmolen op een vierkant houten onderstuk stond op de hoek van de Havenweg ten zuiden van de haven en stond bekend onder de naam “pelmolen van Houtman”. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van de afgebroken zaagmolen van Houtman uit Winneweer. In 1856 nam MM Nieveen de molen over. In 1861 werd de molen op afbraak verkocht en weer opgebouwd in Hornhuizen. In Holwierde heette de molen de Hoop en later in Hornhuizen weer.

Ook Bierum ( molen van Ausema , 1853, voor die tijd stond er een andere) en Losdorp ( Johan Jan Mulder, in 1855 afgebrand )waren in het bezit van een molen.

De tweede molen heeft dus maar zes jaar in Spijk gestaan. Men wilde er eigenlijk alweer na een jaar vanaf. Ik ken ook geen afbeeldingen van deze molen. De foto die u bij dit stukje ziet stamt uit Hornhuizen. Bij de hier afgebeelde molen is gebruik gemaakt van de afgebroken molen aan de Havenweg te Spijk. Molens werden dus vrij vaak afgebroken en elders weer opgebouwd. Een familienaam die je vaak leest bij deze activiteiten is die van de fam. Kimm. Een bekende naam , ( zie het  boekje ; oude ansichten uit Spijk ).

Dorpsagenda