Afscheid juf Noorloos en opening schoolplein

Op vrijdag 15 april hebben de leerlingen, leerkrachten, ouders, verzorgers, en andere belangstellenden afscheid genomen van juf Noorloos. Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest op CBS de Burcht, heeft ze besloten om te stoppen met werken. Op deze dag heeft juf Noorloos het vernieuwde schoolplein geopend. De hele dag stond in het teken van de Middeleeuwen.

`s Morgens om 11.00 uur mochten we juf Noorloos, haar man en dochter verwelkomen met een lied. Daarna konden we genieten van een Middeleeuwse maaltijd, verzorgd door de ouderraad! Na de maaltijd werden er Middeleeuwse spelletjes gedaan en tenslotte werden er door alle leerlingen Middeleeuwse voorstellingen gegeven. Zo kon het publiek genieten van een Middeleeuwse dans, toneelstuk, riddertoernooi, stokkendans en een voordracht van Middeleeuwse gedichten.

Om half drie werd het schoolplein op een spectaculaire wijze geopend. Alvorens de sleutels van het schoolplein aan juf Noorloos werden overhandigd, vond er een zwaardgevecht plaats. Gelukkig greep de burchtvrouw in en konden de sleutels op een rustige manier overhandigd worden. Na de officiële opening werd er een receptie gehouden. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig nagepraat en terug gekeken op een prachtige dag.

Hierbij bedanken we iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het vernieuwde schoolplein!

Team CBS de Burcht
Peter van Kooten

klik hier voor het fotoalbum van Peter van Kooten.