Tijdsbeeld – Skyline van Spijk

Het is onderzocht en bewezen, de wierde waarop Spijk is gebouwd stamt uit 600 voor Christus ( DvhN 09-10-09)

Spijk komt voor het eerst in de geschiedschrijving voor in de kronieken van Emmo en Menco, monniken van het klooster Wittewierum. Zij schrijven dat op 18 november 1246 een groot schip afkomstig uit Leeuwarden op de dijk bij Spijk strandde.

De 2 torenspitsen die de huidige skyline van Spijk bepalen zijn bijna gelijktijdig geplaatst. Natuurlijk heeft de toren van de Andreas kerk een veel rijkere historie. De kerk dateert al uit de eerste helft van de 13e eeuw. Als je het DvhN mag geloven liepen hier toen al bijna 2000 jaar mensen rond. Hier is in onze geschiedschrijving niet veel van bekend. Voor Spijk begint dit pas in 1246. De aanblik die het nu heeft is lang niet altijd zo geweest. Het voor ons zo vertrouwde Loug, vereeuwigd op duizenden foto’s en ansichten, zelfs een plekje verworven in het boek : mooiste plekjes van Nederland, heeft er heel anders uitgezien. De oorspronkelijke kerk ging grotendeels in 1674 door een noodlottig ongeval samen met enige omringende huizen in vlammen op, dit moet een flinke fik geweest zijn. Stel je dat eens voor in ons huidige Loug! In 1676 werd de kerk herbouwd. In 1711 werd een nieuwe dakruiter geplaatst. Waarschijnlijk speelden de laatste heren van Ubbena, Willem en Reynt hier een grote rol in, want op de toren prijkt de leeuw van de v.m. dakruiter, een herinnering aan dit geslacht. De huidige torenspits stamt uit 1902, een paar jaar later, om precies te zijn in 1905 werd ook de kerk aan de Hoofdweg Zuid in gebruik genomen. In september 1901 werd een bouwcommissie in het leven geroepen. Het oude gebouw was te klein geworden. Dit oude gebouw was een tot kerk verbouwd woonhuis en stond op de plek waar nu Pro Rege staat. Aannemer Dertien uit Losdorp nam de bouw aan voor Fl 14.960,-. Naast de molen uit 1839 bepaalden nu deze twee torenspitsen de horizon van ons dorp. Enkele andere zaken die in deze tijd spelen; Spijk krijgt een onderwijzeres, ondanks bezwaren van enkele raadsleden, zij twijfelen aan het gezag van een vrouw. Een terugkerend punt in de raadsvergaderingen is de aanleg van een spoorlijn tussen Delfzijl en Roodeschool, en aan welke kant van Spijk het station zou komen te staan. Het is de tijd van Afkes tiental en Dik Trom.

Op de afbeelding ziet u de ruiter uit 1711, de gereformeerde kerk staat er nog niet.