Bijzondere vogelsoort in Spijk gespot

Dinsdag 13 november werd Ria gebeld door de familie de Guytenaar aan de Grote Dijkstraat met de mededeling dat ze een vogeltje in hun achtertuin hadden gevonden die op een pinguïn leek. Of Adri er even naar kon kijken? Toen ik thuis kwam en het verhaal van Ria hoorde dacht ik “Zeker een waterhoentje of zoiets”. Nadat ik Christien aan de lijn had gehad werd me wel duidelijk dat het geen alledaagse vogel moest zijn. Nieuwsgierig geworden toog ik naar het huis van de familie de Guytenaar om het vogeltje eens in levende lijve te aanschouwen. Inderdaad, in een eerste oogopslag leek het vogeltje op een kleine pinguïn. Omdat ik het in eerste instantie niet thuis kon brengen ben ik naar huis gegaan om de boeken te raadplegen. Al snel kwam ik er achter dat het een Kleine Alk was. De bijzonderheden van dit prachtig vogeltje heb ik hieronder opgetekend.

Verspreidingsgebied: Om dit kleine alkje in zijn element te kunnen ontmoeten, zullen wij hoognoordelijk moeten reizen naar Groenland of Spitsbergen waar ze met miljoenen broeden tussen de neergevallen rotsblokken tegen de hoge berghellingen. Eind juni gedragen ze zich druk bij de kolonies op de rotshellingen, In grote wolken zoeven ze luid kirrend boven het broedgebied om dan plotsklaps alle neer te strijken. Ze kunnen dan erg mak zijn en rondom ons heen tot soms op enkele meters afstand van ons vandaan onbevreesd en ongedwongen blijven zitten en de holen tussen de grote rotsblokken gaan inspecteren. Ze overwinteren gewoonlijk op volle zee tot ver op de Atlantische Oceaan ofschoon het grootste deel vrij noordelijk overwintert.

Voedsel: Het voedsel van de Kleine Alk bestaat vooral uit plankton en kleine kreeftachtige diertjes. Deze garnaaltjes en krabbetjes zorgen vaak voor opvallend oranjegekleurde uitwerpselen, die op de rotsblokken sterk opvallen. Kleine Alken spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van Spitsbergen omdat zij langs de kusten en op de toendra’s enorme hoeveelheden uitwerpselen achterlaten. Men heeft bij de grote kolonie aan de Hornsund berekent dat de ca. 50.000 vogels zo’n honderd ton uitwerpselen achterlanten, hetgeen de flora aldaar sterk beïnvloedt.
Voorkomen in Nederland als: Onregelmatige gast. Vooral bij noordwesterstormen

Gezien bovenstaande bijzonderheden en de speciale verzorging (voedsel) besloot de familie de Guytenaar de dierenambulance te bellen.

Adri van Kooten

Dorpsagenda