Dorpsbudget 2019 nieuws en uitnodiging

Het streven was om, als commissie dorpsbudget, een keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor de inwoners van Spijk. Dit om alle ingediende ideeën te bespreken en af te spreken waar het geld aan besteed zou worden. Nu is er in 4 jaar tijd 2 keer een succesvolle bijeenkomst geweest, waarvan 1 keer het ideeëncafé ‘ideeriek spiek’. De ingediende ideeën bleven tot nu toe binnen het beschikbare budget. In overleg met Edwin Broekman konden deze ideeën gerealiseerd worden. Het idee achter het organiseren van een bijeenkomst is echter dat niet alleen wij beslissen waar het geld aan besteed wordt, maar dat we dat samen doen met de inwoners van Spijk. Dit jaar zijn er nog weinig ideeën ingediend. Om toch het dorp mee te laten beslissen hebben we besloten aan te sluiten bij de jaarvergadering van dorpsbelangen. Daarvoor zijn alle inwoners van het dorp uitgenodigd en hebben wij als commissie dorpsbudget een punt op de agenda. Dus geen aparte bijeenkomst voor het dorpsbudget dit jaar, dat scheelt kostbare tijd en biedt toch een eerlijke kans voor iedere inwoner. De aandragers van de ideeën vertellen kort over het hoe en waarom omtrent hun idee en hoeveel geld er nodig is. Samen beslissen we dan of we het een goed idee vinden, of het uitvoerbaar is en hoeveel geld er dan eventueel aan besteed kan worden.

Heeft u nog een idee?

Heeft u nog een idee voor de besteding van het dorpsbudget dan kunt u uw idee nog aandragen tot 28 maart 2019. U kunt het idee inclusief omschrijving en een begroting (wat gaat e.e.a. kosten?) mailen naar dorpsbudget@spijk.net Voor de voorwaarden kunt u kijken op www.delfzijl.nl
 

Uitnodiging
Bespreking dorpsbudget op de jaarvergadering van dorpsbelangen vrijdag 29 maart aanvang 20:00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Commissie dorpsbudget
Kitty en Linda