Postzegels gevonden op het Hazepad

Bent u misschien 2 velletjes postzegels verloren op het Hazepad?

Zo ja, dan kunt u die afhalen bij:

Mevr. A.van Heuvelen-Klevering
Kleine Dijkstraat 11
Tel: 592156