Nieuwsbrief MFC Spijk nr. 4

STICHTING MFC SPIJK NIEUWSBRIEF NR 4 december 2017

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017 van de stichting MFC (Multi functioneel centrum) te Spijk. Het lijkt aan de buitenkant even stil te zijn geweest rond de inrichting en vorming van het MFC. Niets is minder waar. Vele plannen zijn in ontwikkeling.

Vaste plek op Spijk.net.
Een van de plannen waar we op korte termijn een invulling aan willen geven is een vaste plek op onze bekende dorpssite spijk.net. Naast algemene informatie komt er een agenda waar reserveringen in het MFC zijn te vinden. Verder blijven we regelmatig onze nieuwsbrieven hier publiceren zodat u optimaal op de hoogte blijft van wat er zoal in het MFC te doen is.

Vrijwilligers.
Als bestuur zijn we heel erg blij dat zoveel vrijwilligers zich voor allerlei klussen hebben willen inzetten dit jaar. We zijn voor deze inzet alle vrijwilligers dan ook heel erg dankbaar. Het resultaat is zichtbaar. Zonder hen waren we niet in staat het dorpshuis draaiende te houden.

Gebruikers.
De agenda van het MFC is redelijk gevuld geweest dit jaar. Er is echter nog ruimte voor meer activiteiten. Het MFC leent zich uitstekend voor het houden van een feest of vergadering van uw vereniging, of hebt u een familiefeestje te vieren? Alles is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden. Wij hanteren billijke prijzen. Vele gebruikers hebben hun weg inmiddels gevonden naar het MFC waarvoor onze hartelijke dank. Wij hopen u ook het komend jaar weer te mogen verwelkomen.

Voortgang verbouw.
De verbouwplannen van het MFC (voormalig Pro Rege en kerk) naderen hun voltooiing. Er is een koers uitgezet om de verbouw gefaseerd uit te voeren. Het advies om eerst de kerk aan te pakken en dan het verenigingsgebouw blijft gehandhaafd. Het financieringsplan en dekkingsplan zijn hierop aangepast. Het bestuur en de architect zijn druk bezig hieraan uitvoering te geven.

Herverdeling taken in het stichtingsbestuur
Om de beheersbaarheid van alle taken welke op het bestuur afkomen beter te stroomlijnen is kortgeleden een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur in werking getreden. Er is nu een taakverdeling ingericht waarbij een aantal bestuursleden zich specifiek gaan richten op de verbouw en een aantal bestuursleden gaan zich meer met de huidige exploitatie bezighouden.

Beheer en reserveringen
Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) blijft ook in 2018 in handen van Kornelia Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen is 0596-591245. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris Klaas. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
Thomas Pastoor

 

van de redactie van spijk.net:
U kunt vanaf heden de pagina van het MFC op twee manieren bereiken. Op de hoofdpagina van onze site vindt u onder de agenda van spijk.net het logo van het MFC (zie ook hieronder).
Daarnaast staat helemaal onderaan, in de zogenaamde Footer van de site, een link naar de pagina van het MFC. Onder verenigingen – diversen. Beide zijn vanaf heden te gebruiken.
MFC