Stremming Zwarteweg Spijk

Vanaf 9 november 06:00 uur tot en met 1 december 18:00 uur is de Zwarte weg in Spijk i.v.m. asfalt- en rioleringswerkzaamheden gestremd voor alle verkeer.

De renovatie van het riool en het wegdek van de Zwarteweg te Spijk is veranderd van opzet.

Door de tegenvallende meerkosten zijn we genoodzaakt om een versobering in de uitvoering door te voeren. Hierbij hebben we de bezwaren van de bewoners tegen het toepassen van straatbakstenen meegewogen. Hieronder staat in het kort weergegeven welke onderhoudswerkzaamheden we nu gaan uitvoeren:

-het bestaande asfalt wordt vervangen door een nieuwe asfaltconstructie (3 lagen);
-de kruisingen Zwarteweg / Grote Dijkstraat en Zwarteweg / Hoofdweg-Zuid wordt aangepast;
-het bestaande vuilwaterriool wordt gerelinend. (De renovatie techniek “Relinen” is het vernieuwen van de rioolleiding door het inbrengen van een kous in de bestaande rioolbuis. Door middel van de kousmethode krijgt de rioolbuis zijn constructieve sterkte terug, is weer waterdicht en de functie afvoer van het afvalwater is weer gegarandeerd;
-indien mogelijk worden afvoerputten afgekoppeld op een nabijgelegen watergang;
-indien mogelijk krijgen woningen een nieuwe hemelwateraansluiting met een afvoer naar een nabijgelegen watergang;
-de bestaande kolken worden waar nodig vervangen en de bestaande kolkaansluitingen van gres in de rijbaan worden vervangen door pvc.

Contact
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Delfzijl, de heer A.G. van der Laan van de afdeling Stadsbeheer op telefoonnummer (0596) 63 93 63 of via e-mailadres: ag.vdlaan@delfzijl.nl

Op deze pagina van de gemeente Delfzijl vindt u tijdens het project o.a. informatie over planning, tekeningen en informatiebijeenkomsten.

Gemeente Delfzijl