Gezellige Sint Maarten bij Steunstee

Groep 1 t/m 4 van OBS Fiepko Coolman zijn vanmorgen hartelijk ontvangen op Steunstee. De kinderen hebben de zelfgemaakte lampions getoond, hun geleerde liedjes laten horen en er werd door iedereen gezellig mee gezongen. Na een glaasje ranja en wat lekkers werd het repertoire nogmaals herhaald en gingen de kinderen met een prachtige
traktatie de deur uit.
Ontzettend leuk en gezellig om elkaar op deze manier te ontmoeten! We willen dan ook de Steunstee deelnemers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor de fijne ontvangst.

Kelly Bos
namens de O.R. OBS Fiepko Coolman