Steunstee behoudt steun gemeente

Het harde werk van de vrijwilligers, en het besef dat er toch ook iets vanuit de gemeente gefaciliteerd moet worden, als we op die participatie samenleving afstevenen, heeft er blijkbaar toe geleid, dat afgelopen donderdag de steunstee nog eens ter discussie werd gesteld tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad.  Lijst Stulp nam het initiatief en werd ondersteund door Fractie 2014 en stelden voor de bezuinigingsplannen wat betreft de subsidie voor de steunstee te schrappen en dit ging unaniem door de raad.  Concreet betekent dit dat er voor de Steunstee van Spijk voor dit jaar nog €750 volgt, en voor volgend jaar 1500 euro beschikbaar komt.

De Steunstee’s van de dorpen Woldendorp, Termunterzijl/ Termunten en Godlinze varen hierop mee, want er komt totaal voor de dorpen in 2014 €3000, en voor 2015 €6000 vrij.