Vervanging riolering Hoofdweg Zuid

Direct na de bouwvak is men begonnen met het project om de riolering aan het begin van de Hoofdweg Zuid (tot Nesweg) te vervangen. Helaas is de bebording rond dit project slecht geregeld door de gemeente. Vooral fietsers en wandelaars wagen het regelmatig om met halsbrekende toeren deze “zwarte” piste af te dalen.

Komende maandag zal er een aansluiting gemaakt worden op de bestaande “nieuwe” riolering zodat de oude riolering kan worden gebypassed zonder dat deze verwijderd hoeft te worden. Tevens wordt er een riolering aangelegd voor de afvoer van hemelwater.

Het is te hopen dat dit sneller wordt afgerond dan de werkzaamheden aan de Alberdaweg!

Jan G. Hazeveld